home-logo

GIẢM "ĐIỂM NHỰA"
TĂNG ĐIỂM XANH

Mọi vật phẩm bạn cầm tay trong chuyến du lịch của mình đều ảnh hưởng ít nhiều tới môi trường xung quanh. Hãy cùng đo “mức hại” của nhựa dùng một lần cho hành lý của bạn và chuẩn bị cho một chuyến đi gắn kết với thiên nhiên nhé.

BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH KIÊNG NHỰA
BẰNG CÁCH TRUY CẬP KIENGNHUA.VN
TRÊN MOBILE CỦA BẠN